NADA akupunktur

NADA behandling – National Acupuncture Detoxification Association

Fördelar med NADA-akupunktur

Det är en enkel metod som ger omedelbar lindring.

Den är ickeverbal, man behöver inte prata.

Man behöver inte klä av sig.

Den medverkar till att man blir mer mottaglig för samtal i grupp eller enskilt.

Den ger ro, harmoni, förbättrad sömn, dämpad ångest, ökad vitalitet och initiativförmåga.

Metoden kan med fördel användas i grupp.

Den är enkel och kostnadseffektiv.

Fem nålar sätts på bestämda punkter i varje öra. De bör sitta ca 40 minuter. För bästa effekt bör behandlingen ges ofta i början sedan glesas ut.

NADA-akupunktur började användas mot abstinens redan i början på 70-talet, på Lincoln kliniken i New York av Dr Michael Smith, som utvecklade metoden. Metoden visade sig senare även ha effekt på psykiska och fysiska symptom som stress, depression, ångest, oro, sömnsvårigheter, agression m.m. NADA-akupunktur används i ett 30-tal länder, i Sverige började man använda det på 80-talet.

Flera studier har gjorts av socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen. Studierna visar på att metoden har god effekt genom att lindra utsättningssyndrom. Det gälller abstinensfas, rehabilitering och även vid återfall.En mycket frekvent användning är lindring av abstinenssymtom vid missbruksavvänjning (narkotika, bensodiazepiner, alkohol, tobak mm)

NADA behandling erbjudas bara i samband med annan behandling och tilläggas i så fall en extrakostnad på 150 kr per gång.


https://www.yourvismawebsite.com/nadasverige/nada–startsida

Avbeställning måste ske dagen innan senast kl. 12:00,

annars debiteras full avgift för behandling

|

BOKA Öronakupunktur
Background

Boka alla behandlingar via vår hemsida.

Du kan själv boka in den tid som passar dig bäst via vår hemsida.
Men du är alltid välkommen att även ringa eller maila för frågor eller bokning.
Vid konsultation vill jag alltid att du bokar via telefon.
För bokning eller vid andra frågor ring:

070-424 82 14